Geschiedenis

Oude foto van de pastorie van Sprundel

De voormalige pastorie in Sprundel is één van de weinige panden in Sprundel uit de 19e eeuw.

De geschiedenis van Sprundel

Sprundel werd voor het eerst genoemd in het jaar 992, toen nog onder de naam ‘Castellum Sprundelheim’ (kasteel Sprundelheim), in een schenkingsacte van de Abdij van Thorn. Waarschijnlijk is de plaats nog ouder, maar schriftelijke aktes van voor die tijd zijn erg schaars.

Toen de bevolking na de plundering van het dorp door Armand de Gontaut terugkeerden naar het verwoeste dorp, startten zij direct met de reparatie van ‘de kercke alsoe die seer verwoest ende vervallen lach door misbruijk van veel diversche ruyteren ende soldaten’. In 1620 was de kerk weer gereed.

De bouw van de pastorie

Oostelijk van de kerk lagen indertijd twee percelen akker- en weiland tussen de straat en het aloude kerkenbos (kadastraal nummer 452 en 453), beide percelen waren eigendom van Cornelis Oomen uit Etten. Het grootste gedeelte van deze percelen werd door het kerkbestuur op 15 april 1836 aangekocht, voor de bouw van een nieuwe pastorie. De bouw van een nieuwe pastorie was noodzakelijk, omdat de oude pastorie (gebouwd omstreeks 1575, gesitueerd op de grond van de huidige Trapkes) niet meer een gepaste huisvesting kon bieden aan een kapelaan.

De pastorie werd in 1842 in opdracht van Pastoor Franciscus Pals gebouwd door aannemer Adrianus van de Riet voor de som van slechts fl.680,00 (huidig € 308,-). Later zijn er nog enkele verfraaiingen aangebracht, zoals de erker aan de linker voorkant en de serre aan de achterkant. De oorspronkelijke bouw was voor die tijd wel monumentaal. De pastorie heeft een karakteristieke uitstraling in een aan het Eclecticisme herinnerende stijl met het schilddak en de dubbele schoorstenen. De gevels zijn opgetrokken uit baksteen met een gepleisterde plint en kroonlijst. Qua bouw vertoont de pastorie veel overeenkomsten met de pastorie van Rucphen (gebouwd in 1869) en de pastorie van St.Willebrord (gebouwd in 1950).

Restauratie

Hier vind u een fotocollectie van het renovatieproject.

Bronnen: Heemkundekring Sprundel, Wikipedia, Plaatsengids en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.